Natur
Duehale 18.
Duehale 18.
Duehaler 18.
Viber Nørreklint 18.
Graagaas ved Damsbjerg 18.
Graagæs ved Damsbjerg 18.
Graagæs Damsbjerg 17.
Rørhøg.
Rørhøg .18
Rørhøg 18
Rørhøgen Mosen 18.
Strandskade 18.
Strandskader 18.
Strandskade på rede 18.
Strandskadeæg 18
Toppet Skallesluger.
Toppet Skallesluger
Ungtejs.
Tejs 18.
Tejs Nørreklint 18.
Ederfugl med knivmusling.
Gråsæl Revet.
Tunø Knob.
Solsort.
Stillitser
Stillits.
Rødhals / Rødkælk.
Vipstjert.
Mosaikguldsmed.
Rod Guldsmed.
Admiral
Paafugleøje
Lyngballen.
Lyngballen.
Grøvten
24/2/17 Kirkemuren.
Syrenknopper 7/4/17.
Smorblomster.
Hybenrose.
Snerleblomst
Engblomme
Alm. Rose
Foran ældreboligerne.
Engen NW af kirken 18.
Sydstranden.
Nordstranden 18 - læg mærke til havørnen til venstre for strandspidsen og sammenlign størrelsen med menneskerne til højre i billedet !
Byen set fra Bjerget.
Hunfasan.
Sort hanfasan.
Fasankok 17.
Gadekaeret.
Gadekæret.
Blishøns med afkom.
Grønbenet Rørhøne på reden i Gadekæret.
Grønbenet Rørhøne.
Rørhønekyllingen bliver fodret med plantefibre.
Rørhønekylling
2/8/17 Rørhøne
Rørhønefamilien i Gadekæret.
Rådyr i Mosen.
Ved Blaakærgaard.
Moseskoven.
Øens frugt.
Kirkeskoven.
Damsbjerg/Norreklint.
Stærk strøm Stenkalven 28/1/18
Stærk strøm ved Stenkalven 28/1/18.
Stenkalven 28/1/18 3-4 knob strøm imod vinden.
28/1/18 Stenkalven.
Stenkalven.
For Flyvepladsen.
Stenkalven.
Stenkalven.
v/flyvepladsen.
Flyvepladsen.
Kirkebakken og østpå.
Fra Kirkebakken.
Fugletårnet mod øst.
Shelteret på Bjerget.
Får og Geder på Bjerget.
Nordkysten
Nordkysten
Sydstranden.
Kirkebakken mod Samsø.
Kirkebakken mod Samsø.
Grøvten.
Engen 24/2/17

TUNØS ALSIDIGE NATUR