Stemning
Fyret 18/11/18
2/2019
2/2019
Photo : www.pigeonairphoto.dk
Photo : www.pigeonairphoto.dk
Photo : www.pigeonairphoto.dk
Fredet Skarv ?
28/4/17 Regnbuer i støvregn.
Sydstranden.
Sydstranden 28/5/17.
Sydstranden
Erik og Bo Olesen Grønt
Vagns fars sten.
Nørreklint
Gadekæret.
Dan's hus.
Kirsten og Volmer's hus.
Søndenom.
Minigolfen.
Engen hvert år.
Sct. Hans 17.
Eisenbergs elbil.
Færgens maskinrum.
Kulturtanken.
Kulturtanken 16.
Hovedgaden ved Mosen 7/4/17.
Asfaltvejen ud mod Fugletårnet.
Det gamle træ Søndenom 7/4/17.
Hovedgaden op mod kirken.
Festivalpladsen.
Smedien.
Smedien.
Kroen 16.
En dag med vekslende lysforhold og byger.
Når der er jagt !
Hovedgaden fra Museet mod købmanden.
24/2/17
24/2/17
8/2/17 Hovedgaden.
18/1/16 Ved Købmandsgården.
3/2/15 Gadekæret mod Bjerget.
8/2/17 Set fra Grøvten mod Bjerget.
8/2/17 Mosen.
8/2/15 Juels sø.
Stenkalven 29/12/15 tillagt 75 m.
Stenkalven 29/12/16.
Stenkalven 2/1/16
Nordstranden februar 16.
10/1/15 SW storm springer i NW og tiltager til Orkan.
10/1/15
29/10/17
4/12/18 Tunø Rev i N kuling 15-18 sek.m.
Revet 4/1/17 Nordlig storm.
Tunø Rev 4/1/17
Tunø Rev 4/1/17
5/1/17.
Legepladsen på havnen.
1/1/19 Storm Alvilda.

Stemning