Thunøsund

Thunøsund.

Foto: Daniel Astola

Foto: Daniel Astola


Thunøsund er et sund som har delt Tunø i 2 øer engang i fordums dage - når man sejler fra Aarhus og kurs mod Tunø kan man i klart vejr se Tunø som 2 øer, beviset for Thunø Sund kom efter Orkanen "Bodil" 27/10/13 hvor rigtig mange træer blev væltet omkuld og man kunne se at området omkring Mosen bestod af ca. 1 m. muld og underneden --- strandsand !

Muldlaget i den NW lige del af sundet er kun halvt så tyk som resten, så det må jo være den yngste del der, hvor der har været havvand.

Det har været en kendt ting herovre at øen har været delt i 2, men man var usikker på om øen hang sammen i en af enderne eller Sundet rendte helt igennem, men kigger man på Google Earth ser det ud til at sundet har rendt helt igennem og står man nede ved Michala og Bo kan man stadig se en tydelig lavning på kystlinien hvor man ser havet som det eneste sted. Det kunne så tyde på at det er der, den sydlige sundtragt har været i sin tid, men det er jo så min mening !

Edouard.

Måske Thunøsund's sydlige tragt  ?

Måske Thunøsund's sydlige tragt ?

Når man går vestpå nede i moseskoven, kommer den vestlige bred hvor det går op til asfaltvejen.

Når man går vestpå nede i moseskoven, kommer den vestlige bred hvor det går op til asfaltvejen.

Når man går østpå i Moseskoven, kommer den østlige bred ved Jægerhuset (Reiner's gamle gaard) hvor det går op mod Kirken/Spejderpladsen.

Når man går østpå i Moseskoven, kommer den østlige bred ved Jægerhuset (Reiner's gamle gaard) hvor det går op mod Kirken/Spejderpladsen.

Edouard.

Edouard.

Thunøsund NW.

Thunøsund NW.

Thunøsund 200 m SW af Havrenden's udløb.

Thunøsund 200 m SW af Havrenden's udløb.

Thunøsund 250 m W af Bierne.

Thunøsund 250 m W af Bierne.

Thunøsund 90 m SE af bierne.

Thunøsund 100 m S af Lyngballegaard.

Thunøsund 100 m S af Lyngballegaard.

Thunøsund 200 m SW af Jægergården ( Reiner's gaard ).

Thunøsund 200 m SW af Jægergården ( Reiner's gaard ).

Thunøsund 350 m SW af Jægergården.

Thunøsund 350 m SW af Jægergården.

Thunøsund 100 m NW for Eisenberg's gaard ( nu Tina og Claus's gård ).

Thunøsund 100 m NW for Eisenberg's gaard ( nu Tina og Claus's gård ).

Thunøsund 90 m SE af bierne.